دانلود فایل کیفیت فضای داخلی در معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل کیفیت فضای داخلی در معماری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران, معماری و مدیریت شهری نوین

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فضا آهنگی است بسیار هوشمندانه و دقیق,تا ناظر را به آرامی و ناخودآگاه به سمت معنا بخواند. بخش اعظم عمرمان در فضاهای داخلی بناها سپری می شود این فضاها محیطی را ایجاد می ند که پاسخگوی نیازهای اساسی می باشد.از آنجا که معماری داخلی ارتباط مستقیم با ویژگی های روحی و روانی انسان قرار دارد بایستی برای تبدیل یک طرح مطلوب ویژگی های رفتارهای انسانی در فضاهای داخلی زیستی اعم از خصوصی وعمومی در طراحی مورد توجه قرار گیرد و طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دومعقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا را احساس و تاثیری که آن فضا براستفاده کننده داشته باشد. روی این اصل,کیفیت فضای داخلی از یک طرف تاثیر مستقیمی برنحوه انجام فعالیت های ما درآن دارد واز طرف دیگر نگرش احوال شخصیت ما را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق آن است که در یک فضای داخلی بتوان هم از ترکیب رنگ ها و نورها (مصنوعی وطبیعی) به درستی استفاده نمود وفضارا از معنای تهی بودن خارج کرد وبه آن معنا داد به طوری که در فضای داخلی در کنار آرامش و آسایش بتوان کنار آن شادی و نشاط و دریافت انرژی مناسب را کسبکرد و در خارج از آن استفاده کرد و در آخر انسجام کلی در این فضا ایجاد نمود.

لینک کمکی