دانلود فایل شبیه سازی ضربه سرعت پایین بر روی کامپوزیت های ترکیبی تقویت شده با الیاف بافته شیشه, کربن و رزین اپوکسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی ضربه سرعت پایین بر روی کامپوزیت های ترکیبی تقویت شده با الیاف بافته شیشه, کربن و رزین اپوکسی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این مقاله پاسخ کامپوزیت های ترکیبی بر پایه الیاف بافته شیشه و کربن به عنوان تقویت کننده و رزین اپوکسی به عنوان زمینه بررسی شده است. به منظور بررسی اثر جهت گیری الیاف در لایه ها و تعداد لایه های کامپوزیت روی میزان جذب انرژی و پیشینه نیروی برخورد تحمل شده توسط کامپوزیت از روش اجزا محدود استفاده شده است. برای تحلیل رفتار کامپوزیت یک مدل س ه بعدی اجزا محدود در آباکوس اکسپلیسیت توسعه داده شده است به طوری که تا حد امکان نتایج شبیه سازی معتبر باشد و بتوان از نتایج این شبیه سازی برای انتخاب ترکیب مناسب الیاف و چیدمان مناسب لایه ها در کامپوزیت, جهت جذب بیشترین میزان انرژی ضربه و تحمل بیشینه بار ضربهای استفاده کرد. در این نوشته به منظور صحت سنجی مدل اجزا محدود استفاده شده در کار حاضر از نتایج ارایه ش ده در کار بانگ و و همکارانش استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد و کامپوزیت با چیدمان الیاف ا 45 / 45 - بهینه ترین چیدمان به منظور جذب بیشترین میزان انرژی و تحمل بیشینه نیروی برخورد می باشد.

لینک کمکی