دانلود فایل شبیه سازی عددی انتقال حرارت جا به جایی طبیعی به همراه تشعشع سطحی در یک محفظه مستطیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی عددی انتقال حرارت جا به جایی طبیعی به همراه تشعشع سطحی در یک محفظه مستطیلی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در کار حاضر شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابه جایی طبیعی به همراه تشعشع سطحی در یک محفظه مستطیلی که با سیال هوا پر شده است, مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه ای عددی روی یک محفظه ی مستطیلی با تغییر نسبت ابعادی و عدد رایلی به منظور پی بردن به خطوط جریان و خطوط همدما در یک جریان آشفته می دو بعدی صورت گرفته است. عدد رایلی بر اساس عرض محفظه از 100 تا 1012 و نسبت ابعادی از 0 / 5 تا 2 متغیر هستند. نتایج دقیق همچون خطوط جریان, توزیع دما و اعداد ناسلت جابه جایی, تشعشعی و کلی ارایه شده اند. تاثیر ضریب صدور دیواره و ضریب انتقال حرارت خارجی بر انتقال حرارت محفظه مورد بررسی قرار گرفته اند. تغییرات عدد ناسلت بر حسب عدد رایلی و نسبت ابعادی به صورت جدول ارایه گردیده است. بر اساس نتایج عددی, با افزایش نسبت ابعادی از آشفتگی جریان کاسته می شود و با افزایش عدد رینولدز دمای بیشینه کاهش می یابد.

لینک کمکی