دانلود فایل شبیه سازی عددی پدیده پرش هیدرولیکی چندضلعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی عددی پدیده پرش هیدرولیکی چندضلعی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش به شبیه سازی عددی پدیده پرش هیدرولیکی چند ضلعی با استفاده از روش عددی حجم سیال پرداخته شده است. این پدیده پس از برخورد جت دایروی یک س یال با لزجت بالا به صورت عمودی با یک صفحه تخت ایجاد خواهد شد. در حقیقت در هنگام برخورد یک جت سیال با سطح مشاهده می شود که یک پرش هیدرولیکی شعاعی در اطراف محل برخورد رخ خواهد داد. در سیالات با لزجت پایین (مثل آب) شکل این پرش به صورت دایروی خواهد بود و در سیالات با لزجت بالا(مثل اتیلن گلیکول) یک ساختار چند ضلعی در هنگام پرش هیدرولیکی رخ خواهد داد که این ساختار ناشی از وجود امواج مکانیکی در اطراف ناحیه برخورد سیال با سطح خواهد بود که در شبیه سازی ها نیز در نظر گرفته شده است. نتایج این شبیه سازی با نتایج محققان پیشین مقایسه شده است که تطابق خوبی از نظر کیفی ( شکل و ساختار پرش هیدرولیکی ایجاد شده) و کمی (شعاع پرش هیدرولیکی) در آن دیده می شود. در نهایت در مورد روند تشکیل یک پرش هیدرولیکی چندضلعی در طول زمان بر اساس شبیه سازی عددی حاضر بحث شده است.

لینک کمکی