دانلود فایل شبیه سازی عددی توزیع دما و جریان در یک سالن مرغداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی عددی توزیع دما و جریان در یک سالن مرغداری :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مصرف سوخت و انرژی در یک مرغداری هزینه زیادی را به تحمیل می کند که با شناخت از نحوه توزیع دما و جریان در مرغداری و اصلاح ورودی و خروجی جریان می توان با مصرف کمتر انرژی تهویه مناسبتری دست یافت. در این مقاله با استفاده از نرم افزار فلوینت جریان درون یک مرغداری گوشتی شبیه سازی شده است. ابتدا شبیه سازی عددی برای یک سالن مرغداری با تهویه عرضی مکانیکی که نتایج آزمایشگاهی برای آن موجود بوده انجام شده که بررسی نتایج نشان می دهد استفاده از شبکه پیوندی با لایه مرزی و مدل آشفتگی e-K نتایج بهتری نسبت به حالت های دیگر دارد. درادامه شبیه سازی عددی یک مرغداری صنعتی, واقع در شمال ایران انجام شده است. با بررسی نتایج حاصل از شبیه سازی عددی و لایه بندی حرارتی مشخص شد که با استفاده از سیستم تهویه طولی برای این س الن مرغداری نمی توان به حالت ایده آل رسید. همواره مناطقی از سالن وجود دارد که جریان به ص ورت گردابه ای بوده و توزیع دمای نامناسب صورت می گیرد

لینک کمکی