دانلود فایل پاورپوینت ازدواج حوا (قرآن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پاورپوینت ازدواج حوا (قرآن) :


دانلود فایل پاورپوینت ازدواج حوا (قرآن)

ازدواج حوا و آدم (علیهما السلام), پیش از سکونتشان در بهشت بود.

فهرست مندرجات

1 - ازدواج آدم و حوا
2 - پانویس
3 - منبع


ازدواج آدم و حوا


آدم و حوا قبل از سکونت در بهشت باهم ازدواج کرده بودند.
(وقلنا یـــادم اسکن انت وزوجک الجنه...؛

[1] بقره/سوره2, آیه35.

و گفتیم: ‌ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از (نعمتهای) آن, از هر جا می‌خواهید, گوارا بخورید؛ (اما) نزدیک این درخت نشوید؛ که از ستمگران خواهید شد).
از مضمون آیه استفاده می‌شود که آدم و حوا قبل از سکونت در بهشت با هم ازدواج کرده بودند.

[2] مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه, ج1, ص184.

[3] طبرسی,

لینک کمکی